Hagergrynkompaniet

FOLKEHELSEPRISEN TRØNDELAG 2021 TILDELT HAGERGRYNKOMPANIET

På 10-års jubileet til Hagergrynkompaniet fikk vi «Lunnan-prisen for vår innsats i «Den kulturelle spaserstokken» og seniorsaken. I år har vi 15-års jubileum, å jammen fikk vi en pris i år også. Dette er moro.

Fredag 8.oktober var Hagergrynkompaniet engasjert av Nasjonalforeningen for Folkehelse til å underholde på Rica Hell hotell. Lite visste vi om at vi selv skulle bli hedret. Etter underholdningen kom fylkesleder for folkehelsen i Trøndelag Unni Mandal Solhaug fram. Vi trodde hun skulle takke for underholdningen, men hun skulle dele ut priser bl.a. «Folkehelseprisen». Stor ble overraskelsen blant medlemmene  da det viste seg at det var Hagergrynkompaniet som ble tildelt prisen. STORT FOR OSS ALLE.

JURYENS BEGRUNNELSE

Nasjonalforeningen for folkehelsen «Folkehelseprisen» gis til noen eller noe som:                   -Bidrar til sosial støtte, nettverk og aktivitet som skaper trivsel og livskvalitet                         -Bidrar til gode nærmiljøer                                                                                                                    -Bidrar til inkludering og bekjempelse av utenforskap                                                                     -Skaper generasjonsmøter og aktiviteter på tvers av generasjoner                                               -Har hatt stor betydning for folkehelsa og sosiale forhold i nærmiljøet

Årets prisvinner har i mange år sørget for trivsel og økt livskvalitet. Vinneren er opptatt av at alle mennesker, uavhengig av alder, gis mulighet til å delta, bli sett, finne fellesskap og bygge nettverk gjennom deltagelse i kulturlivet.                                                                                Prisvinneren er opptatt av inkludering og bekjempelse av utenforskap, og er opptatt av aktiviteter på tvers av generasjoner og gode nærmiljø.

NOEN AV AKTIVITETENE

*To store arrangement for året: Vårtreff i Aulaen og Adventsmatine på Turneteatret.            *Kinoverter på dagkino for seniorer                                                                                                    *Egen sanggruppe                                                                                                                                    *Vertskap på årlige spellmannstreff på Stiklestad nasjonale kulturhus                                    *Underholdning på sykehjem                                                                                                              *Vært teknisk arrangør både for Jacob Margido Esp, Hans Rotmo og «Flukten fra Falstad».

Fylkesleder Unni Mandal Solhaug og kompanisjef Jarbjørg Storhaug med prisen som var et flott maleri av Gunilla Holm Platu.

Sanggruppa

Ett fornøyd kompani på bakrommet.