Hagergrynkompaniet

Komitéer og produksjoner 2015

Aktivitetsplan og komiteoversikt
for Hagergrynkompaniet 20015.
Den første i gruppa organiserer/er kontaktperson.

Medlemskort 2015:
Tor Haugmark lager kortene.
Utdeles på Generalforsamlingen eller sendes etter mottatt kontingent:

Medlemslister:
Johannes Overmo og sekretæren. Årskontingent kr 100 til kntnr 42023315771
Spellmannstreff i Januar:

Tor Haugmark
Turid Hallem
De deltar på forberedende møter og 
rekrutterer medlemmer til verter/bidragsytere. Informerer styret.
Riksteateret:
Rolf Austad, Dagrun Austad, Turid Hallem, Johannes Overmo, Torild
Langåssve, Leila Fossum, Asbjørn Fossum, Stein Kaare Nervik, Jarbjørg
Storhaug, Irene Kverkild, Evelyn Holden, Odd Holden. 4 hver gang.
Oppmøte kl 1700.
Institusjonsturne :
Verdal Bo og Helsetun:
Tor Haugmark
Anne Mari Dyrnes
Ørmelen Bo- og helsetun:
Marn Storhaug
Inger Myhre
Møter/Årsmøte Styggdalsnemda:
Johannes Overmo/Jarbjørg Storhaug/Turid Hallem
Kinoverter på dagkino i samarbeid med Lions Verdal/Stiklestad
Jarbjørg Storhaug (Egen liste etter ønsket oppsett)
(Ved forfall ordner den som er oppsatt selv med vikar)
Hagergrynkoret:
Kalle Garli
Hallgeir Pettersen
Medlemmene
Kåinnbandet:
Dag Pettersen (Leder)
Tor Nessemo
Reidar Abelsen
Jostein Prestmo
Reidar Langdal
Allsangkveld . event.
Produksjonsgruppe:
Kalle Garli Koordinator
Tor Haugmark
Dag Pettersen
Johannes Overmo
Ole Chr. Nevermo
Rolf Austad
Hallgeir Pettersen
Kåinn-bandet og Hagergrynkoret deltar.
Martnasverter:
Turid Hallem
Anne Mari Dyrnes
Marit Abelsen
Leila Fossum
Marn Storhaug
Inger Myhre
Irene Kverkild
Edel Holmsve
Torild Langåssve
Dagrun Krokstad
Jarbjørg Storhaug
Kaffeservering 8.mai:
Anne Mari Dyrnes
Marit Abelsen
Vakter på Styggdalsspelet:
Turid Hallem (Hovedkontakt)
Anne Mari Dyrnes
Reidar Abelsen
Marit Abelsen
Torill Haugmark
Torild langåssve
Dag Pettersen
Tor Haugmark
Ole Christian Nevermo
Edel Holmsve
Evelyn Holden
Odd Holden
Jarbjørg Storhaug
Stein Kaare Nervik
Marn Storhaug
Inger Myhre
Sosialkomite/ bak scenen/innkjøp:
Marit Abelsen Kontakter hjelpere ved behov og situasjon
Dagrun Krokstad
Jarbjørg Storhaug
Anne Mari Dyrnes
Leila Fossum
Asbjørn Fossum
Naustsamling:
Marit Abelsen
Irene Kverkild
Marit / Irene kontakter hjelpere ved behov.
VÅRTREFF
Dette er et stort arrangement med egen oppgavefordeling. Styret har
hovedansvaret. Samarbeid med Verdal kommune v/ kulturkontoret, Lions
Verdal/ Stiklestad, Sanitetslag i Vinne og Øra og Pensjonistlaget. Eldrerådet
dekker underskudd til et bestemt nivå.
OPPGAVE ANSVAR
Forberedelser:
Bestille Aulaen til i mars: Odd Leif Berg
Artistkontakt: Tor Haugmark
Kalle Garli
Petter A. Røstad
Annonser, plakater, flygeblader:
Tor Haugmark
Mediekontakt og DVD: Tor Haugmark
Jarbjørg Storhaug deltar ved behov.
Flygebladene og plakatene spres blant medlemmene for oppsetting og info i
postkasser i eget nabolag:
Billettsalg: Dillan Event
Johannes Overmo
Rolf Austad
Hallgeir Pettersen v/behov
Teknisk mannskap:
Rolf Austad
Ole Chr. Nevermo
Pensjonistlaget (4 brannvakter).
Allsanger/Program: Tor Haugmark
Ole Chr. Nevermo
Gjennomføring i samarbeid med Lions Verdal/ Stiklestad, Vinne Sanitetslag, Øra Sanitetslag?, Pensjonistlaget v/ Alf Stiklestad.
Oversikt Lydprøver: Kalle Garli
Konfransier: Rune Dillan
Lyd og lys: Stiklestad Lyd og Lys
Hovedkontakter/Praktiske gjennomføringen :
Marit Abelsen, Jarbjørg Storhaug
Baking:
Marit Abelsen
HGK 500 Muffins, Lions 500 boller
Pynte, pakke brød, koke kaffe, servere, rydde, (publikum):
Medlemmer i Hagergrynkompaniet, i Lions og Saniteslaga/medlemmene tar med hver sin kaffekanne med kaffe.
Kaffekanner: Pensjonistlaget.
Bak scenen:
Kjøpe inn: Pølser, lompe, brød, sennep og Ketchup til ca 50. Hveteboller og Muffins, samt 2 oppsmurte fat, kaffe på kaffekanner, fløte og sukker og saft. Vertsskap, servere, rydde:
Jarbjørg Storhaug, Dagrun Krokstad, Anne Mari Dyrnes, Leila Fossum.
NB. Kokeplate, pølseklype, kasserolle: Jarbjørg Storhaug
Video- opptak, fotografering:
Dag Pettersen