Målsetting

Den opprinnelige fra  målsettingen fra 2007 var å utvikle et nytt kulturkonsept som
”Kan aktivisere de ressurser som finnes hos  teater- og musikkinteresserte seniorer”.
”Å  gjøre det enklere å utnytte kapasiteten på Tindved kulturhage og andre arenaer”
”Fokusere på gleden det gir å være med i et fellesskap”.
”Først og fremst å fremme trivsel og økt livskvalitet gjennom samvær med andre”.
”Arrangere forestillinger/underholdning for publikum i alle aldre,men med seniorer/pensjonister som viktigste målgruppe.

Vi ønsker:

 • å presentere revy- og teatertekster som Verdalsforfattere tidligere har produsert.
 • å lage egenprodusert folkelig underholdning som utøvere og publikum har glede av.
 • å være en læringsarena for seniorer som ønsker å videreutvikle sin hobby innenfor teater, sang og musikk.
 • å etablere samarbeid med andre lag og foreninger.
 • å være et supplement – og ikke en konkurrent – til de eksisterende lag og foreninger som driver med teater, sang og musikk.

Andre aktuelle produksjoner og aktiviteter:

 • Årlig Samarbeidavtale med Verdal kommune/kulturetaten om ulike vertsskapsroller i løpet av året, for eksempel Riksteaterets forestillinger, Spaserstokkopplegg, 8.juni-arrangement  og andre ting etter avtale.
 • Kinovert på dagkinoforestillinger, event i samarbeid med andre.
 • Medlem av Styggdalsnemda.
 • Sosialkvelder og medlemspleie.
 • Arrangere/produsere Adventsmatine 1.søndag i Advent, i samarbeid med kulturkontoret i Verdal kommune.
 • Arrangere/produsere årlig Eldretreff 1.søndag i mars, i samarbeid med kulturkontoret, Lions Verdal/Stiklestad, lag av Norske Kvinners Sanitetsforening i Verdal og Verdal Pansjonistforening.
 • Videreutvikle sanggruppa.
 • Videreutvikle ”Kåinn-bandet”.