Hagergrynkompaniet

 

Årsmelding 2017 for Hagergrynkompaniet.
Styret
Kompanisjef: Jarbjørg Storhaug
Nestleder: Arne Haugberg
Sekretær: Leila H.Fossum
Kasserer: Ole Petter Lerfald
Styremedlem: Tor Haugmark
Styremedlem: Ole Christian Nevermo
Varamedlem: Irene Kverkild
Hallgeir Pettersen
Turid Hallem
Revisor: Maja Vangstad
Kjell Wold Sigurdsen
Valgkomite: Rolf Austad
Marn Storhaug
Marit Abelsen

Styret har avholdt 7 ordinære møter og 1 ekstra ordinært møte i 2017.
33 saker er behandlet.
Ekstra ordinært styremøte den 14/3-2017 hvor alle medlemmer i Kåinn-bandet var innkalt resultat ble at leder Dag Pettersen skal delta på Styremøter som observatør og videreformidle til medlemmene i bandet.

Kompanisjef Jarbjørg Storhaug er langtidssykemeldt fra 01/07-2017 på ubestemt tid og i den forbindelse har nestleder Arne Haugberg ledet kompaniet. Dette gjelder hele sykdomsperioden hennes.
Varamedlem innkalles for hvert møte.

Annet: Hjemmesiden på nett.
Dagrun Krokstad har fått assistanse av Bjørn Sandsaunet.
Arbeidet er godt i gang og de har lagt ned ett imponerende arbeide i saken så langt.
Kasserer har fått tilgang til Vipps som kan benyttes ved kaffesalg etc.

Medlemstall:
I 2017 er det 52 betalende medlemmer.
I 2016 var antallet 57 medlemmer.

 

Sangøvelser:
Kalle Garli har øvelse med sanggruppen hver fredag kl 12.00 på
Tindved, musikkrom.
Kåinn-bandet øver med oss jevnlig.
Vi har gratis lokalleie.

Aktiviteter:
Spellemannstreff januar 2017.
Ansvar: Tor Haugmark og Turid Hallem
Vertskap i 2 dager på Stiklestad hotell.
Her deltok ca.10 vakter.

Vårtreff i aulaen den 05.mars
I samarbeid med Verdal kommune/Kulturkontoret, Sanitetslagene i Verdal,
og Lions Club Verdal.
Konferansier: Som vanlig Rune Dillan
Ole Ellefsæter, Aage Sogn, Asmund Bjørken, Petterer A.Røstads orkester, Einar Olav Larsen, Jularbo-kameratene, Kalle Garli m/ork, Hildur Norum, Ragnhild Strand,Trude Buran,
Mona Stormo ,Kåinn-bandet, Hagergrynkompaniets sanggruppe, Allsang.
Ansvarlig for artister: Tor Haugmark.
Solgt 362 billetter + 3 ledsagere av totalt 420 tilgjengelige billetter.

08.mai arrangement på Rådhuskantina.
Kaffeservering
Ansvarlig Marit Abelsen og Anne-Mari Dyrnes.

Vømmøl:
Underholdning på Verdal Bo og Helsetun av sanggruppa, Kåinn-bandet
og Kalle Garli, alle i full Vømmølmundur.
Underholdning på 2 avdelinger.
Gratis Vømmølfest for Seniorer på Arken hvor vi hadde ansvaret for pynting av lokalet til «Julefeiring» , kaffe og pølsesalg, loddsalg og underholdning.
Vi hadde med kaker for salg.
Alkoholfritt arrangement som var populært med mange seniorer og stor danseglede.
Kåinn-bandet og 3 andre orkestere sto for underholdning.

Styggdalspelet:
Arne Haugberg har deltatt på møte .
Kompaniet deltar som verter på utescenen.
Ca. 5 verter.

 

Øras Dager24-25 og 26 August
Vaffelsteking på Onsdag.
korsang på åpningsdagen sammen med Kåinn-bandet i Jernbaneparken.
Verter på torsdag. fredag og lørdag.
6 verter pr.dag.
Kr. 5000,. får vi som takk for innsatsen.

Turneteaterets Offesielle åpning Lørdag den 9/09-17
Vi deltok på spleisegave til åpningen.Vår andel ca.1000,-

Tor Haugmark og Leila H.Fossum var spesielt invitert til hele åpningsarrangemenget.
2 teaterstykker , bespisning og premierefest.
Vi fikk overrakt blomster som takk for hjelp.
Hagergrynkompaniet deltok i parade i gatene innen åpningkonsert på Minsås plass hvor sanggruppen og Kåinn-bandet deltok med 2 sanger.
Ellers har 6 personer vært på opplæring for å være brannvakt under forestillinger på hovedscenen og Black Box.
Det er ønske om 4 brannvakter på hver forestilling.
Til sammen har vi deltatt ca.25 ganger i 2017.

Verdal kino:
Vakter i samarbeid med Lions Club v/Marit Abelsen
Lister utarbeidet og levert den enkelte vakt og til Kinoen.

Kortreff i Aulaen Verdal Søndag 22/10 -17
Verdal Mannskor
Sul Sangkor
Skogn Mannskor
Hagergrynkompaniets Sanggruppe med Kåinn-bandet deltok med 4 sanger.

Riksteateret Aulaen 26/10-17
Pulverheksa: 2 bak scenen, 2 Billettkontroll 2 plassanvisere og 4 Brannvakter.
Vi solgte kaffe og saft før forestillingen, dette var en en-akter.

Advendsmatine Søndag den 3/12-17
Lørdag : tilrettelegging for forestilling.
Lørdag : underholdning i foajeen av Kåinn-bandet.
Tor,Kalle og Petter Andreas jr. har stått for arrangementet.
Konferansier : Rune Dillan.
155 billetter solgt.

Spaserstokkturne Trondheim Onsdag 06/12.
Sanggruppe og orkester reiste med chartret buss fra Tindved kl.09.00
Adventkonsert med Kåinn-bandet, Irene leste 4 Fire lys.
2 forestillinger a ca.60 min. på Persaunet omsorgsenter og Ilevolden syke og omsorgsenter.
Etterfulgt av Juletallerken på Vertshuset Tavern, Sverresborg innen bussjåfør Asbjørn tok oss til Verdal.

Stekket: Sang og Musikk
På oppfordrings stilte vi opp til en hyggelig formiddag på Stekket hvor det var full oppdekking og grilling
Sanggruppen og Kåinn-band. Trivelig formiddag. Mangler dato.

Underholdt på Elvebredden
Formiddagsunderholdning med Kåinn-bandet uten sanggruppa, mangler dato

Kulturkontorets Spaserstokk:
Tor Haugmark har deltatt ved 4 arr. på sykehjem i regi av
Kulturkontoret og Rune Dillan. Mangler dato

Sosialt
Uhøytidelige sosiale onsdagstreff,
Nausttreff i naustet hos Irene .
Grauttreff hos Marn.
Ellers har vi gratulert medlemmer med litt sang på bursdager.

Økonomi v/ Kasserer.
Gjennomgang av regnskap for 2017
8.800 i overskudd.

Avslutning:
Styret takker hver enkelt av dere for det arbeid dere så velvillig har utført og takk for fint vennskap og trivelige stunder.
Spesielt takk til dere som er ny siste året, for at dere vil bruke av deres dyrebare fritid .
Vi vet vi blir satt pris på i lokalmiljøet.

 

For styret

Leila H.Fossum
Sekr.