Hagergrynkompaniet

Årsmelding 2019

Styret:
Kompanisjef: Jarbjørg Storhaug
Nestleder: Arne Haugberg
Sekretær: Leila H.Fossum
Kasserer: Ole Petter Lerfald
Styremedlem: Tor Haugmark
Styremedlem: Ole Christian Nevermo

Varemedlem: Jorun Irene Kverkild
Turid Hallem
Hallgeir Pettersen
Revisor: Maja Vangstad
Kjell Wold Sigurdsen
Valgkomite: Rolf Austad
Marn Storhaug
Marit Abelsen.

 

Styret har avholdt 7 ordinære møter i 2019.
38 saker behandlet+10 under eventuelt
Dag Pettersen blir ikke lenger innkalt til styremøter da Kåinn-bandet er nedlagt.

Nestleder Arne Haugberg har ledet Hagergrynkompaniet i Jarbjørg Storhaugs 5 ukers lange fravær.
Arne Haugberg har vikariert som styrets leder i denne perioden.

Annet:
Dagrun Krokstad har ansvar for oppdatering av hjemmesiden og Face-book siden.
Hun har hatt ansvar for medlemslister i samarbeid med kasserer.
Kasserer har ansvar for utlevering av medlemskort etter innbetalt kontingent.

Medlemstall:
Pr. 31/12-2018 var det 50 betalende medlemmer
Pr. 31/12-2019 var det 50 betalende medlemmer.

Sangøvelser:
Fredager kl.12.00 på Tindved, Kalle Garli leder.

 

Aktiviteter 2019:

Spelmannstreff på Stiklestad
Ansvar vakter : Tor Haugmark og Turid Hallem

 

Vårtreff i aulaen 04.mars
I samarbeid med Verdal kommune/kulturkontoret, Sanitetslaga i Verdal.
Lions Club Verdal/Stiklestad, Verdal pensjonistlag.
Deltagere: Daniel Røssing, piano/sang- P.A.Røstads ork.,- Torfinn Hofstad, fiolin-
Oda Røstad,sang- Tore Haugan,trekkspill.- Heidi Røstad Aunan, sang-
Bård Brattli, sang – Kalle Garli m/ork,- Hagergrynkomp.sanggruppe,
Allsang
Kåinn-bandet spilte i foajeen.
Konferansier Rune Dillan.
Inngang kr. 275,- inkl.kaffe.
Billettsalg: ca.370 solgt.

8.mai arrangement.
Servering i rådhuskantina .
Ansvar: Anne-Marie Dyrnes og Marit Abelsen

Vømmøl:
Underholdning på Ørmelen Bo og Helsetun og Verdal Bo og Helsetun
av sanggruppa m/ Kalle Garli.
felles underholdning i Storteltet med Verdal Mannskor , Dalaklang og Hagergrynkompaniet sanggruppe.
Vi hadde ansvar for vaffelsteking og disksalg
Dalaklang for alt av innkjøp og loddsalg
Mannskoret for billetttsalget.
Event.overskudd skal deles på tre når resultatet foreligger.

Ellers:
Uhøytidelige onsdagstreff på Verdal Hotell.
Kjøttsuppefest hos Marn Storhaug
Allsang på Elvebredden med Kalle Garli
Underholdning på sykehuskantina. Psyk.avd. m/Kalle Garli.
Tor Haugmark har på vegne av Hagergrynkompaniet deltatt når det har vært underholdning på Institusjonene med den Kulturelle spaserstokken.
Vakt på Verdal Kino hver onsdag.
Brannvakt på Turneteateret ved de fleste forestillinger.

Brannvakt og kaffesalg på Riksteaterets forestillinger på Aulaen
Ansvar for kaffesalg: Riksteateret i Aulaen v/ Dagny P.Lund og flere

Dagny P.Lund har tatt ansvar for å utarbeide ett allsanghefte til Sanggruppa.
Blir kanskje ferdig i 2020.
Jarbjørg Storhaug har ansvar for brannvakter på Turneteateret.
Kristin Storhaug har påtatt seg å være koordinator for underholdning på Institusjonene i samarbeid med Mariann Lyngsaune .Kulturkontoret.
Rolf Austad har ansvar for Brannvakter på Riksteateret i Aulaen.

 

 

Adventsmatine Søndag den 01/12-2019 kl.13.00.

v/ Maja Skille-Julie Vikestad Olsen-Petter A.Røstad,-Andre Dyrstad-Bård Brattli-Teaterstudentene fra Nord Universitet-Kalle Garli, Halvar Matberg-Toralf Lund-
Trond Solberg-Helge Westerfjell-Irene Kverkild-Hagergrynkompaniets sanggruppe.t
Konferansier Rune Dillan
Underholdning i Black Box v/Ove Liff.
Billettpris kr. 300.-
Kaffesalg.
Alle Billetter solgt.

Julelunsj.
I etterkant av Adventsmatineen inviterte styret
medlemmene av Sanggruppa til en enkel Julelunsj på Verdal Hotell
som takk for innsatsen i 2019.

 

Styret takker hver og en som så velvillig stiller opp der det er behov og vi vet at vi blir
satt pris på i lokalmiljøet.
Vi takker for godt samhold og godt vennskap og mye moro i 2019.

Regnskap.
Kasserer framlegger revidert regnskap for 2019
på Generalforsamlingen mandag den 02/03-2020 .

 

Verdal den 01/03-2020

For styret i
HAGERGRYNKOMPANIET.

Leila H.Fossum
Sekr.