Hagergrynkompaniet

Oppstarten og det første hele driftsåret

Etter initiativ/invitasjon fra Kulturkontet i Verdal møttes 9 personer 25.10.06 på Tindved kulturhage for å drøfte oppstart av et seniortiltak innenfor teater, sang og musikk.

Ingvild Aasen, Rune Dillan og Roy Waade hadde i forkant utarbeidet en prosjektbeskrivelse.

Følgende var til stede på møtet:
Tor Haugmark, Ole Christian Nevermo, Turid Hallem Ingebrigtsen, Odd Leif Berg, Turid Hallem, Jarbjørg Storhaug, Per Dyrnes, Irene Kverkild, Rune Dillan og Roy Waade.

I møtet ble det bestemt at vi skulle gjennomføre en førjulsmatine i desember 2006 og at vi skulle arbeide videre med etablering av en egen forening.

Senere sluttet følgende seg til «Kompaniet»:
Svein Svensson, Johannes Overmo, og Marn Storhaug.

Førjulsmatineen ble gjennomfør 3. desember på Tindved Kulturhage. Det var stor publikumsoppslutning, og vi fikk mange gode tilbakemeldinger både når det gjaldt initiativet og forestillingen. Det inspirerte gruppen til å gå videre i prosessen.

Vi var i gang!

Vi ble registrert i Brønnøysundregisteret, og i 2007 økte aktivitetene. Leirådal Sanitetslag hadde jubileum og der var vi og underholt med sanger og dikt. Vi åpnet årets martna i midten av juni og vi var på Bo- og helsetunene og sang for beboerne der. Samtidig hadde tanken om å lage en kabaret begynt å ta form. Gamle tekster helt tilbake fra 20-årene ble plukket fram, samtidig som det ble skrevet nye tekster .

I oktober 2007 satte vi opp vår første kabaret, som fikk navnet «Kabaret Øra». Det ble en stor suksess. Tre forestillinger og en ekstraforestilling. Vi hadde til sammen 1000 tilskuere. Vi fikk gode kritikker, og det var med på å inspirere til videre engasjement.

I desember deltok vi med allsangarrangement på Verdal Nasjonale Kultursenter.

Det ble også førjulsmatine i 2007 i samarbeid med andre teaterlag i bygda. Sangeren Jens Åge Jensen avsluttet med «O helga natt».

Året 2008.

2008 var et meget aktivt år. Vårt husorkester med Per Dyrnes som leder ble fast etablert og vi anskaffet eget lydutstyr. Husorkestret vårt har fått navnet «Kåinn-bandet». Bandet har ukentlige øvinger i Kulturskolens lokaler.

Vi begynte også å komme i gang med eget kor med Hallgeir Pettersen som administrativ leder.

Vi arrangerte allsangkveld på Brød & Cirkus og sang våren inn.

Vi deltok under åpningen av Verdalsmartnan.

En gruppe underholdt med sang på Stiklestad Nasjonale Kultursenter.

Vi arrangerte en gratiskonsert (Eldretreff 2008) for eldre/pensjonister i Aulaen ved Verdal videregående skole 21. september. Arrangementet ble gjennomført i samarbeid med Verdal kommune, Lions og sanitetsforeninger i Verdal. Petter Andreas Røstad var kontaktperson og primus motor for sceneaktørene. Vår hovedsponsor, Coop Inntrøndelag, og næringslivet for øvrig støttet arrangementet økonomisk. Fra scenen ble det presentert en times konsert med Anne Marie Kvien. Arnsteins fra Selbu deltok. Vi hadde en rekke lokale musikere med, bl. a. Petter Andreas Røstads orkester, Einar Olav Larsen og Jularbokameratene. Elever fra Kulturskolen og vår eget husband, «Kåinn-bandet» deltok også.

Etter at produksjonsgruppen og en rekke aktører hadde arbeidet med saken ei tid var vi høsten 2008 premiereklar med en ny kabaret. Den fikk navnet «Tatt på kornet». Også denne gangen ble det en suksess. Vi satte opp 5 forestillinger i oktober. Nesten 800 besøkende så «Tatt på kornet» og igjen fikk vi gode kritikker.

I desember deltok vi med allsangarrangement på Verdal Nasjonale Kultursenter.

2009 og senere år.

Informasjon om våre aktiviteter i 2009 og senere år finner du under avsnittet Produksjoner.
Er du interessert i mer detaljert informasjon om aktivitetene finner du dette i årsmeldingene for de enkelte år.
«Ferske nyheter» finner du også under avsnittet Siste nytt.