Hagergrynkompaniet

Hagergrynkompaniet er en ideell organisasjon. HGK skal drive sin virksomhet på en økonomisk forsvarlig måte. Eventuelle overskudd på forestillinger og annen virksomhet disponeres av HGK og skal først og fremst nyttes til å fremme HGK sine mål. (Det vises til vedtektenes avsnitt II Formål.) Det er ikke forutsatt at det skal utdeles utbytte til medlemmene eller andre.

Vi rekner med at driftsgrunnlaget for HGK vil være:

  • Inntekter gjennom oppdrag og avtaler.
  • Medlemskontingent
  • Offentlige og private tilskottsordninger
  • Sponsorinntekter
  • Gjennom Grasrotandelen