Hagergrynkompaniet

Styret 2017

Styremedlemmer.
Kompanisjef (leder) Jarbjørg Storhaug
Nestleder Arne Haugberg
Kompaniskrivar Leila Jeanette Hansen Fossum
Kasserer Ole Petter Lerfald
Styremedlem Tor Haugmark
Styremedlem Ole Christian Nevermo

Varamedlemmer.
Irene Kverkild
Turid Hallem
Hallgeir Pettersen